top of page

Försäljning, leverans och överlåtelseavtal

 Vid leverans är kattungarna

  • Minst 13 veckor. 

  • Innehar katterna SVERAK godkända stamtavlor.

  • Avmaskade.

  • Vaccinerade 2 gånger mot Kattsnuva, Kattpest.

  • Har katterna besiktningsintyg utfärdat av veterinär ej senare än 7 dagar före leverans.

  • Fullförsäkrade (Liv + Veterinär) i Svedea. Alltså inte bara Dolda Fel försäkrade.

  • ID-märkta med Chip.

 Avtal (försäljning och överlåtelse)

  • Tingningsbelopp 3000kr (För köpare som önskar reservera katt) Återbetalas ej annat än om Besiktningsintyg inför leverans påvisar sjukdom / fel hos katt. (Av SVERAK framtagen blankett).

  • Överlåtelseavtal för raskatt med SVERAK-stamtavla. (Av SVERAK framtagen blankett.)

  • Säljaren ansvarar för att ägarändringsintyget skickas till SVERAKs kansli snarast, dock senast 30 dagar efter överlåtandet.

bottom of page